Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Huvudområden

Här hittar du alla huvudområden för våra generella examina.

I listan ser du på vilken eller vilka nivåer de olika ämnena kan utgöra huvudområde i en examen (K=Kandidat, M=Magister, MA=Master). Huvudområdena är sorterade efter fakultet.

Ekonomihögskolan

 • Demografi (M, MA)
 • Ekonomisk demografi (M, MA)
 • Ekonomisk historia (K, M, MA)
 • Ekonomisk tillväxt, innovationer och rumslig dynamik (M, MA)
 • Ekonomisk utveckling och tillväxt (M, MA)
 • Entreprenörskap (M)
 • Europeisk handelsrätt (M, MA)
 • Finans (M, MA)
 • Forskningsmetodik i nationalekonomi (M)
 • Företagsekonomi (K, M, MA)
  - fördjupning i företagsfinansiering (M)
  - fördjupning i globalisering, varumärken och konsumtion (M)
  - fördjupning i internationell marknadsföring och varumärken (M)
  - fördjupning i ledarskap, kunskap och förändringsprocesser (M)
  - fördjupning i redovisning och ekonomistyrning (M)
  - fördjupning i redovisning och revision (M)
 • Företagsekonomisk analys (M, MA)
 • Företagsekonomisk forskningsmetod (M)
 • Handelsrätt (K)
 • Hälsoekonomi (M)
 • Informatik (K)
 • Informationssystem (M)
 • Internationell ekonomi med fokus på Kina (M)
 • Internationell handelspolicy och regelverk för handel (M, MA)
 • Management (M, MA)
 • Nationalekonomi (K, M, MA)
 • Skatterätt (M, MA)
 • Statistik (K, M, MA)
 • Technology Management (MA)

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Centrum för teologi och religionsvetenskap

 • Religionshistoria (K)
 • Religionsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i etik (M, MA)
  - specialisering i islamologi (M, MA)
  - specialisering i judaistik (M, MA)
  - specialisering i migrationsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsbeteendevetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsfilosofi (M, MA)
  - specialisering i religionshistoria (K, M, MA)
 • Teologi (K, M, MA)
  - specialisering i etik (M, MA)
  - specialisering i gamla testamentets exegetik (M, MA)
  - specialisering i islamologi (M, MA)
  - specialisering i kyrkohistoria (M, MA)
  - specialisering i missionsvetenskap (M, MA)
  - specialisering i nya testamentets exegetik (M, MA)
  - specialisering i praktisk teologi (M, MA)
  - specialisering i religionsbeteendevetenskap (M, MA)
  - specialisering i religionsfilosofi (M, MA)
  - specialisering i religionshistoria (M, MA)
  - specialisering i systematisk teologi (M, MA)
 • Religionsvetenskap och teologi
  - specialisering i bibelvetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i kyrko- och missionsstudier (K, M, MA)
  - specialisering i religionshistoria och religionsbeteendevetenskap (K, M, MA)
  - specialisering i tros- och livsåskådningsvetenskap (K, M, MA)
 • Religious Roots of Europe (MA)

Historisk-filosofiska sektionen

 • Antikens kultur och samhällsliv (K)
 • Arkeologi och antikens historia (M, MA)
  - specialisering i antikens kultur och samhällsliv (M, MA)
  - specialisering i arkeologi (M, MA)
  - specialisering i historisk osteologi (M, MA)
  - specialisering i historisk arkeologi (M, MA)
 • Arkeologi (K)
 • Etnologi (K)
 • Historia (K, M, MA)
 • Historisk arkeologi (K)
 • Historisk osteologi (K)
 • Historiska studier (MA)
 • Idé- och lärdomshistoria (K, M, MA)
 • Kognitionsvetenskap (MA)
 • Konsthistoria och visuella studier (K)
 • ABM: kommunikation av information och kultur i arkiv, bibliotek och museer (MA)
  - specialisering i arkivvetenskap (MA)
  - specialisering i biblioteks- och informationsvetenskap (MA)
  - specialisering i museologi (MA)
 • Kulturvetenskaper (K)
  - specialisering i bokhistoria (K)
  - specialisering i digitala kulturer (K)
  - specialisering i förlags- och bokmarknadskunskap (K)
  - specialisering i intermediala studier (K)
  - specialisering i kulturadministration (K)
  - specialisering i modevetenskap (K)
 • Musikvetenskap (K)
 • Praktisk filosofi (K, M, MA)
 • Teoretisk filosofi (K, M, MA))
 • Tillämpad kulturanalys (MA)
 • Visual Culture (MA)
 • Mänskliga rättigheter (K)

Språk- och litteraturcentrum

 • Danska (K)
 • Engelska
  - specialisering i engelsk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i engelsk språkvetenskap (K)
 • Europastudier (K, MA)
 • Film- och mediehistoria (M, MA)
 • Film- och medieproduktion (MA)
 • Filmvetenskap (K)
 • Franska (K)
 • Grekiska (K)
 • Nygrekiska (K)
 • Italienska (K)
 • Japanska (K)
 • Jiddisch (K)
 • Kinesiska (K)
 • Lingvistik (K)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (K)
  - specialisering i fonetik (K)
 • Latin (K)
 • Litterär gestaltning (Konstnärlig kandidat, Konstnärlig magister)
 • Litteratur-Kultur-Medier (M, MA)
  - specialisering i allmän litteratur (M, MA)
  - specialisering i allmän/skandinavisk litteratur (M, MA) (t o m de som börjat ht 2011)
  - specialisering i engelskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i franskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i Jiddisch litteratur (M, MA)
  - specialisering i rysk litteratur (M, MA)
  - specialisering i skandinavisk litteratur (M, MA)
  - specialisering i spanskspråkig litteratur (M, MA)
  - specialisering i tyskspråkig litteratur (M, MA)
 • Litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i barnlitteratur (K)
 • Litterärt skapande (K)
 • Mellanösternkunskap (K)
 • Modern standardarabiska (K)
 • Områdesstudier (K)
 • Nordiska språk (K)
 • Polska (K)
 • Rumänska (K)
 • Ryska (K)
  - specialisering i rysk litteraturvetenskap (K)
  - specialisering i rysk språkvetenskap (K)
 • Spanska (K)
 • Språk och språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i allmän språkvetenskap (M, MA)
  - specialisering i arabiska (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i fonetik (M, MA)
  - specialisering i franska (M,MA)
  - specialisering i grekiska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i japanska (M, MA)
  - specialisering i kinesiska (M, MA)
  - specialisering i kognitiv semiotik (M, MA)
  - specialisering i latin (M, MA)
  - specialisering i nygrekiska (M, MA)
  - specialisering i retorik (M, MA)
  - specialisering i rumänska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i svenska/nordiska språk (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
 • Språkteknologi (K)
 • Svenska (K)
  - specialisering i språkkonsultarbete (K)
  - specialisering i svenska som andraspråk (K)
  - specialisering i svenska, språklig inriktning (K)
 • Svenska- språk och litteratur (K)
 • Teaterns teori och praktik (K)
 • Tyska (K)
 • Öst- och centraleuropakunskap (K)
 • Översättning (Översättarutbildningen) (M, MA)
  - specialisering i engelska (M, MA)
  - specialisering i franska (M, MA)
  - specialisering i italienska (M, MA)
  - specialisering i ryska (M, MA)
  - specialisering i spanska (M, MA)
  - specialisering i tyska (M, MA)
 • European Studies (MA)

Övrigt

 • Journalistik (K)
 • Mediehistioria (K, M)
 • Mellanösternstudier (MA)
 • Retorik (K)
 • Teknik och social förändring (K, M)

Naturvetenskapliga fakulteten

 • Atmosfärsvetenskap och biogeokemiska kretslopp (MA)
 • Astrofysik (MA)
 • Biologi (K, M, MA)
  - fördjupning i akvatisk ekologi (MA)
  - fördjupning i bevarandebiologi och naturvård (MA)
  - fördjupning i ekologi (MA)
  - fördjupning i marinbiologi (MA)
  - fördjupning i växtekologi (MA)
  - fördjupning i zooekologi (MA)
 • Datavetenskap (K, MA)
 • Fysik (K, M, MA)
 • Geografisk informationsvetenskap och fjärranalys för modelleringoch miljöövervakning (MA)
 • Geologi (K, M, MA)
 • Geomatik (MA)
 • Kemi (K, M, MA)
 • Matematik (K, M, MA)
 • Matematik med fördjupning i numerisk analys (MA)
 • Matematisk statistik (MA)
 • Medicinsk strålningsfysik (MA)
 • Miljö- och hälsoskydd (M, MA)
 • Miljövetenskap (K, M, MA)
  - fördjupning i tillämpad klimatstrategi (filosofie) (MA)
 • Molekylärbiologi (K, M, MA)
  - fördjupning i genetik och bioteknik (MA)
  - fördjupning i medicinsk biologi (MA)
  - fördjupning i mikrobiologi (MA)
 • Nanokemi (MA)
 • Naturgeografi och ekosystemanalys (K, M, MA)
 • Proteinvetenskap (MA)
 • Synkrotronljusbaserad vetenskap (MA)

Samhällsvetenskapliga fakulteten

 • Freds- och konfliktvetenskap (K)
 • Genusvetenskap (K, M, MA)
 • Geografi (K, M, MA)
 • Humanekologi (K, M, MA)
 • Medie- och kommunikationsvetenskap (K, M, MA)
 • Pedagogik (K, M, MA)
 • Psykologi (K, M, MA)
 • Rättssociologi (K, M, MA)
 • Samhällsgeografi (K, M, MA)
 • Service Management (K, M, MA)
 • Socialantropologi (K, M, MA)
 • Socialt arbete (K, M, MA)
 • Sociologi (K, M, MA)
 • Statsvetenskap (K, M, MA)
 • Strategisk kommunikation (K, MA)
 • Underrättelseanalys (K)
 • Utvecklingsstudier (K, M)

Trafikflyghögskolan

 • Mänskliga faktorer och systemsäkerhet (M)
 • Praktisk flygvetenskap (K)

Fakultetsöverskridande utbildning

 • Bioinformatik (MA)
 • Geografisk informationsvetenskap (MA)

Utbildning utanför fakultet

 • Asienstudier (MA)
 • Innovation och forskningspolitik (CIRCLE) (MA)
 • Miljö- och hållbarhetsvetenskap (LUMES) (M, MA)
Sidansvarig:

kontaktinformation

Examensavdelningen
Kontakta examensavdelningen

Telefon: 046-222 01 00

Måndagar kl 9.00–10.00
Tisdagar kl 14.00–15.00 (ej 28/2)
Torsdagar kl 9.00–10.00

Besök:
Boka ditt besök i förväg genom att fylla i kontaktformuläret ovan.

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset,
Sölvegatan 29 B, Lund

Karta på google.se

Postadress:
Examensavdelningen
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund


Ansök om examen från LTH

Ansök om examen från Medicinska fakulteten
Ansök om examen från Konsthögskolan

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen