Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Initiativ för nyanlända akademiker

Just nu lever fler än någonsin på flykt, och Sverige har under de senaste åren tagit emot ett stort antal asylsökande.
För Lunds universitet är det en självklarhet att på olika sätt bidra till integrationen och etableringen av alla dem som nu kommer hit.

Student i laboratorium på Fysicum.


Inom projektet Nyanlända akademiker arbetar Lunds universitet tillsammans med regionala och nationella aktörer för att stärka såväl individer som samhällsfunktioner.

Vi erbjuder dels kompletterande utbildningar för nyanlända med en redan påbörjad eller avslutad examen, dels vidareutbildning av skolpersonal så att de står rustade inför kommande utmaningar:

 

Kompletterande utbildningar

Lunds universitet har i uppdrag från utbildningsdepartementet att anordna kompletterande utbildningar som vänder sig till personer med avslutad utländsk utbildning inom följande yrkeskategorier:

  • ekonomer
  • systemvetare
  • läkare
  • ingenjörer
  • psykologer

Redan hösten 2017 startar utbildningarna för ekonomer, systemvetare och psykologer.

Läs mer om utbildningarna för ekonomer och systemvetare på Ekonomihögskolans webbplats

Läs mer om utbildningen för psykologer på Psykologiska institutionens webbplats

 

Projektet NYAK – Nyanlända akademiker

Tillsammans med Arbetsförmedlingen, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) erbjuder vi informationsträffar och vägledningshjälp.

Träffarna riktar sig till nyanlända med avslutad gymnasieutbildning och kommer att hållas vid ett flertal tillfällen under året.
 
Gemensam vägledning ska skapa snabbare väg till arbete för nyanlända i Skåne
(artikel på universitetets webbplats)

 

Ingenjörsspåret

Tillsammans med Region Skåne, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen bedriver Lunds universitet ett pilotprojekt för att snabbare få ingenjörer ut på arbetsmarknaden.

LTH och den Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder de nyanlända kompletterande kurser utifrån det ordinarie kursutbudet. Jämsides med ämnesstudierna läser de nyanlända svenska på Språk- och litteraturcentrum (SOL).

Äntligen får Mohammad börja plugga på LTH
(
artikel på tidningen LUM:s webbplats)
 

Integrationsprojekt på EFL

Ekonomihögskolan och Executive Foundation Lund (EFL) bedriver ett Corporate Social Responsibility-projekt som syftar till att ge nyanlända akademiker möjlighet att under 20 veckor praktisera på företag i det sydsvenska näringslivet. Detta kombineras med studier på Ekonomihögskolan en dag i veckan. 

Omgång två av integrationsprojektet (artikel på EFL:s webbplats)
 

Utbildningar för skolpersonal

I samarbete med Skolverket erbjuder Lunds universitet vidareutbildning för team bestående av olika yrkesroller inom skolan.

Utbildningarna Nyanländas lärande och Undervisa nyanlända elever ges båda på distans genom Lund University Commissioned Education.

Se kursbeskrivningar i distansutbildningsverktyget Luvit:

Undervisa nyanlända elever

Nyanländas lärande
 

Utbildning i svenska som andraspråk

Inom ramen för Lärarlyftet II ger Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet kompetensutveckling till dem som undervisar i svenska som andraspråk för invandrare utan att vara ämnesbehöriga.

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare
(kursbeskrivning i verktyget Luvit)

 

Scholars at Risk

Lunds universitet är medlem i Scholars at Risk, en internationell organisation som arbetar för att hjälpa hotade akademiker och globalt främja akademisk frihet.

Universitetets internationella nätverk, kontaktpersoner

Scholars at Risks webbplats
 

Korta vägen

I samarbete med Folkuniversitetet driver Lunds universitet arbetsmarknadsprojektet Korta vägen. Universitetet erbjuder deltagarna en introduktion, föreläsningsserie samt tillgång till bibliotek och en stor databas för publikationer och forskningsmaterial.

Korta vägen för nyanlända akademiker med utländsk examen
(artikel på universitetets webbplats)

 

Praktikplatser för nyanlända

Lunds universitet fått i uppdrag av regeringen att tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande. Uppdraget pågår fram till 2018.

Läs mer om praktik på statliga arbetsplatser på Arbetsgivarverkets webbplats
 

Mentorsprogram

Se artiklar på tidningen LUM:s webbplats:

Mentor ordnade praktik på Lunds universitet

Universitetsanställda blir flyktingmentorer

 

Utbildningsprogram för webb- och systemutvecklare

Ett praktik- och utbildningsprogram för att validera, komplettera och anpassa IT-kompetensen efter svenska förhållanden.

Projektet omfattar 20 veckors intensiv utbildning på heltid. Deltagarna kommer få 14 veckor teoretisk och praktik utbildning som sedan avslutas med sex veckors praktik på företag i regionen.

Under utbildningen kommer deltagarna att läsa svenska för akademiker.
 
Se mer info om utbildningen i luvit

Utbildningsprogrammets webbplats

 

Sidansvarig:

kontaktinformation

Jennie Paldanius, projektledare
jennie.paldanius [at] ldc.lu.se
Telefon: 046-222 13 15

 

Box 117, 221 00 LUND
Telefon 046-222 00 00 (växel)
Telefax 046-222 47 20
lu [at] lu.se

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Om webbplatsen